BECCS – Bio-Energy Carbon Capture and Storage

BECCS är en engelsk förkortning för att fånga upp och lagra koldioxid från biobränslen. Det engelska namnet är Bio-Energy Carbon Capture and Storage. Idéen med BECCS är att uppnå negativa utsläpp, det vill säga en minskning av halten växthusgaser i atmosfären. Om det fungerar i verkligheten, i tillräckligt stor skala för att ha en effekt på den globala uppvärmningen, är fortfarande oklart.

Tekniken är i princip densamma som för CCS (Carbon Capture and Storage), men istället för fossila bränslen är BECCS utformat för biobränslen.

Processen i ett biokraftverk med BECCS. Bild: Nature
Processen i ett biokraftverk med BECCS. Bild: Nature
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.