CBDR – Delat, men olika, ansvar

En av huvudprinciperna i klimatkonventionen (UNFCCC) är den som på engelska heter ”Common But Differentiated Responsibility”, förkortad CBDR. På svenska blir det ungefär ”Delat, men olika, ansvar”. Det handlar om att alla länder har ett ansvar att göra något åt klimatförändringarna (ett delat ansvar), men att ansvaret är olika stort.

Anledningarna till att ansvaret är olika stort är två:

  1. Hur mycket har landet bidragit till klimatförändringarna? Det vill säga hur stora utsläpp av växthusgaser landet har orsakat.
  2. Hur mycket kan landet bidra till att göra något åt klimatförändringarna? Det vill säga hur mycket pengar, kunskap och teknik landet har.

Principen om Delat, men olika, ansvar (CBDR) är en av de svåraste frågorna i klimatförhandlingarna – vem ska göra vad?

De flesta fattiga länder menar att det är rimligt att de rika länderna ska göra mest, många rika länder menar att de fattiga länderna ska göra rätt mycket de också.

Ländernas storlek visar utsläppen av koldioxid 1850-2011. Bildkälla: Brown University http://blogs.brown.edu/choices/2015/02/05/why-does-climate-change-matter/
Ländernas storlek visar utsläppen av koldioxid 1850-2011. Bildkälla: Brown University
Karta där ländernas storlek visar bruttonationalprodukt (BNP) för 2013. Bildkälla: Brown University http://blogs.brown.edu/choices/2015/02/05/why-does-climate-change-matter/
Ländernas storlek visar bruttonationalprodukt (BNP) för 2013. Bildkälla: Brown University
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.