Additionalitet

I klimatsammanhang används ordet additionalitet i två huvudsakliga betydelser:

  1. Om pengarna till klimatfinansiering för fattiga länder är utöver det utlovade biståndet kallas de additionella. De industrialiserade länderna (Sverige t ex) har lovat att klimatfinansieringen inte ska tas av biståndspengarna, men de löftet har inte hållits i någon större utsträckning.
  2. Vid bedömningen av CDM-projekt, det vill säga klimatsmarta projekt som genomförs i utvecklingsländer men finansieras av industrialiserade länder. Additionalitet betyder då att projektet endast kan genomföras med CDM-stödet, och alltså inte skulle ha blivit av utan CDM-stödet.
Aktion av ungdomsorganisationer på klimattoppmötet COP19. Källa: Adopt a Negotiator, 2013, Creative Commons.
Aktion av ungdomsorganisationer på klimattoppmötet COP19. Källa: Adopt a Negotiator, 2013, Creative Commons.
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.