Ozonlagret

I klimatsammanhang har ozonlagret (eller ozonskiktet) inte så stor betydelse, men många blandar ihop det eftersom uttunningen av ozonlagret var ett miljöproblem som fick stor uppmärksamhet på 80-talet och 90-talet. När det gäller freon, gasen som orsakade problemet med ozonlagret, är det även en växthusgas med en egen sida i klimatordlistan.

Uttunnat ozonskikt över Antarktis 1999. Bild: NASA/TT
Uttunnat ozonskikt över Antarktis 1999. Bild: NASA/TT

Du kan läsa mer om ozon på t ex SMHIs webbplats.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.