Ratificera [Parisavtalet]

Att ratificera ett internationellt avtal betyder att ett land binder sig till att följa avtalet. I demokratier brukar det innebära att både regeringen och parlamentet godkänner avtalet. Det räcker alltså inte med en första underskrift av en statsminister eller liknande.

Efter ratificering trädde Parisavtalet ikraft den 4 november 2016. Bild: UNFCCC
Efter ratificering trädde Parisavtalet ikraft den 4 november 2016. Bild: UNFCCC

Klimatavtalet från Paris 2015 håller just nu på att ratificeras av länder världen över. Dagen då avtalet trädde ikraft, den 4 november 2016, hade 94 länder ratificerat Parisavtalet.

För att avtalet skulle träda ikraft behövde 55 länder som tillsammans står för 55 procent av världens utsläpp av växthusgaser ratificera avtalet. I och med att stora utsläppare som EU, USA och Kina snabbt ratificerade avtalet, tillsammans med ett stort antal utvecklingsländer,  uppfylldes de bägge tröskelkraven tidigare än någon trodde, den 5 oktober 2016.

Sverige ratificerade Parisavtalet den 13 oktober, vilket behövde ske före COP22 i Marocko, för att kunna delta i CMA1.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.