Lustgas – N2O, dikväveoxid

Av växthusgaserna är lustgas, N2O, eller dikväveoxid som det kemiska namnet lyder en betydligt kraftfullare gas än koldioxid. Ett kilogram lustgas har lika stor effekt på växthuseffekten som ungefär 300 kg koldioxid. Det brukar kallas för Global Warming Potential (GWP), ungefär global uppvärmningspotential på svenska, och är ett sätt att översätta hur stor påverkan olika växthusgaser har så att de går att räkna samman och jämföra.

Utsläpp av N2O från jordbruket kan eventuellt minskas med biokol. På bilden undersöker Marcia de Melo Carvalho biokolets inverkan i en risodling i Brasilien. Bild: Laissa Gabriele Vieira Gonçalves (CC BY-NC-SA 2.0)
Utsläpp av N2O från jordbruket kan eventuellt minskas med biokol. På bilden undersöker Marcia de Melo Carvalho biokolets inverkan i en risodling i Brasilien. Bild: Laissa Gabriele Vieira Gonçalves (CC BY-NC-SA 2.0)

Den lustgas som det talas om i klimatsammanhang kommer främst från jordbruket, men utsläpp sker även inom industrin och sjukvården.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.