APA – Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement

Klimatförhandlingarna under FNs klimatkonvention är fulla av förkortningar, en av de senaste är APA. Efter att det nya globala klimatavtalet skrevs under i Paris 2015 handlar en del av klimatförhandlingarna om hur Parisavtalet kan konkretiseras och ge faktiska resultat. Det sker i arbetsgruppen APA, som på engelska står för ”Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement”, vilket kan översättas till den Särskilda arbetsgruppen för Parisavtalet.

APAs två ordföranden: Sarah Baashan från Saudiarabien och Jo Tyndall från Nya Zeeland. Bild: Mohamed Adow
APAs två ordföranden: Sarah Baashan från Saudiarabien och Jo Tyndall från Nya Zeeland. Bild: Mohamed Adow

APA hade sitt första möte den 17 maj 2016 i Bonn, där två ordföranden för arbetsgruppen valdes: Sarah Baashan från Saudiarabien och Jo Tyndall från Nya Zeeland.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.