JI – Joint Implementation

Gemensamt genomförande brukar FN-termen Joint Implementation (som förkortas JI)  kallas på svenska. Det är en av tre flexibla mekanismer i Kyotoprotokollet, och syftar till att minska växthusgasutsläppen genom konkreta projekt.

Gemensamt genomförande innebär att ett land eller företag kan finansiera utsläppsminskande projekt i ett annat land och för det få utsläppsrätter (som kallas ERUs). Till skillnad från det snarlika systemet CDM, där projekten genomförs i utvecklingsländer, innebär Gemensamt genomförande att projekten genomförs i industrialiserade länder (eller för att vara mer exakt, länder med åtaganden enligt Kyotoprotokollet).

Shaturskaya-kraftverket i Moskva får renare teknik genom ett Joint Implementation-projekt. Källa: UNFCCC - JI Highlights
Shaturskaya-kraftverket i Moskva får renare teknik genom ett Joint Implementation-projekt. Källa: UNFCCC – JI Highlights
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.