Lustgas_N2O_dikvaveoxid

Utsläpp av N2O från jordbruket kan eventuellt minskas med biokol. På bilden undersöker Marcia de Melo Carvalho biokolets inverkan i en risodling i Brasilien. Bild: Laissa Gabriele Vieira Gonçalves (CC BY-NC-SA 2.0)

Utsläpp av N2O från jordbruket kan eventuellt minskas med biokol, vilket undersöks i Brasilien. På bilden Marcia de Melo Carvalho i . Bild: Laissa Gabriele Vieira Gonçalves (CC BY-NC-SA 2.0)

Utsläpp av N2O från jordbruket kan eventuellt minskas med biokol. På bilden undersöker Marcia de Melo Carvalho biokolets inverkan i en risodling i Brasilien. Bild: Laissa Gabriele Vieira Gonçalves (CC BY-NC-SA 2.0)

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.