klimatforandring

Day after Tomorrow är en spelfilm om hur klimatförändringarna skulle kunna tänkas drabba New York. Bild: 20th Century Fox

Day after Tomorrow är en spelfilm om hur klimatförändringarna skulle kunna tänkas drabba New York. Bild: 20th Century Fox

Day after Tomorrow är en spelfilm om hur klimatförändringarna skulle kunna tänkas drabba New York. Bild: 20th Century Fox