WRI – World Resources Institute

WRI som utläses World Resources Institute är en fristående tankesmedja på miljöområdet baserad i USA. I klimatsammanhang är WRI bland annat kända för att tillsammans med näringslivsorganisationen WBSCD ligga bakom The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), som är en internationell standard för att beräkna växthusgasutsläpp.