HFC

ANvändning av HFC-gaser i hela världen. Källa: CCAC/UNEP, 2011, "HFCs: A Critical Link in Protecting Climate and the Ozone Layer"

ANvändning av HFC-gaser i hela världen. Källa: CCAC/UNEP, 2011, ”HFCs: A Critical Link in Protecting Climate and the Ozone Layer”

ANvändning av HFC-gaser i hela världen. Källa: CCAC/UNEP, 2011, ”HFCs: A Critical Link in Protecting Climate and the Ozone Layer”