klimatanpassning

Skillnaden mellan anpassning och utsläppsminskning. Bildkälla: weADAPT

Skillnaden mellan anpassning och utsläppsminskning. Bildkälla: weADAPT

Skillnaden mellan anpassning och utsläppsminskning. Bildkälla: weADAPT