Joint_Implementation_JI

Shaturskaya-kraftverket i Moskva får renare teknik genom ett Joint Implementation-projekt. Källa: UNFCCC - JI Highlights

Shaturskaya-kraftverket i Moskva får renare teknik genom ett Joint Implementation-projekt. Källa: UNFCCC – JI Highlights

Shaturskaya-kraftverket i Moskva får renare teknik genom ett Joint Implementation-projekt. Källa: UNFCCC – JI Highlights