Wheres-the-Finance-protest-nov20-cc-AdoptaNegotiator2013

Aktion av ungdomsorganisationer på klimattoppmötet COP19. Källa: Adopt a Negotiator, 2013, Creative Commons.

Aktion av ungdomsorganisationer på klimattoppmötet COP19. Källa: Adopt a Negotiator, 2013, Creative Commons.

Aktion av ungdomsorganisationer på klimattoppmötet COP19. Källa: Adopt a Negotiator, 2013, Creative Commons.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.