Utsläppsrätter

Utsläppsrätter kan användas i system för utsläppshandel.

Det finns utsläppsrätter i flera länder, för utsläpp av olika saker, men i det här sammanhanget talar vi om utsläppsrätter för någon av växthusgaserna, oftast koldioxid. En utsläppsrätt, ibland kallad reduktionsenhet, ger innehavaren rätt att släppa ut klimatfarliga gaser motsvarande ett (1) ton koldioxid. Utsläppsrätter kan säljas och köpas. De vanligaste utsläppsrätterna finns inom EU, men det finns även ett omfattande FN-system för utsläppsrätter. Se även förklaringarna om utsläppshandel, klimatkompensation, CDM och Gold Standard.