CAN – Climate Action Network

Climate Action Network CAN logoI de internationella klimatförhandlingarna finns förutom länder även några andra grupper som deltar. En sådan grupp (”constituency” på engelskt FN-språk) är civilsamhället, och i den gruppen är nätverket som kallar sig Climate Action Network (CAN) den viktigaste aktören.

CAN består av de största miljöorganisationerna i världen (WWF, Greenpeace m fl) och en stor mängd ytterligare miljö- och biståndsorganisationer. Antalet medlemmar är närmare 1000, utspridda i 100 länder.

Under klimatförhandlingarna spelar CAN en aktiv och viktig roll som både observatör och pådrivare av ländernas agerande. Nätverket har regionala avdelningar, i grova drag en per världsdel. Flera svenska organisationer är medlemmar i CAN, bland andra Naturskyddsföreningen. Mer information på CAN Internationals webbplats: www.climatenetwork.org

Climate Action Network CAN logotyp
Climate Action Network CAN logotyp