BINGO, RINGO, ENGO

I FN-klimatförhandlingarna under klimatkonventionen deltar förutom länder även det ”civila samhället”, det vill säga representanter för andra intressen än regeringar. Det civila samhället deltar som observatörer och har alltså inte rösträtt i förhandlingarna, men väl yttranderätt.

Som en praktisk åtgärd har civilsamhället delats in i grupper (några med komiska förkortningar):

  • BINGO – Business and industry non-governmental organizations
  • ENGO – Environmental non-governmental organizations
  • RINGO – Research and independent non-governmental organizations
  • YOUNGO – Youth non-governmental organizations
  • TUNGO – Trade Unions non-governmental organizations
  • IPO – Indigenous peoples organizations
  • LGMA – Local government and municipal authorities
  • Women and Gender

Lite mer information finns på t ex UNFCCCs webbplats.

YOUNGO uppmärksammar att Loss and Damage saknas i klimatförhandlingarna under klimatmötet i Bonn 2015. Källa: Eco-Business/IISD
YOUNGO uppmärksammar att Loss and Damage saknas i klimatförhandlingarna under klimatmötet i Bonn 2015. Källa: Eco-Business/IISD
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.