vaxthusgaser

De sex vanligaste växthusgaserna och deras klimatpåverkan översatt till koldioxidekvivalenter.

De sex vanligaste växthusgaserna och deras klimatpåverkan översatt till koldioxidekvivalenter.

De sex vanligaste växthusgaserna och deras klimatpåverkan översatt till koldioxidekvivalenter.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.