Skog kan vara en kolsänka

Skog kan vara en kolsänka. Bild: Landsbygdsnätverket

Skog kan vara en kolsänka. Bild: Landsbygdsnätverket

Skog kan vara en kolsänka. Bild: Landsbygdsnätverket