rfi

Utsläpp från flygplan på hög höjd leder till mer växthuseffekt än vad endast koldioxidutsläppen gör - förkortat kallas det RFI. Bildkälla: Wikipedia

Utsläpp från flygplan på hög höjd leder till mer växthuseffekt än vad endast koldioxidutsläppen gör – förkortat kallas det RFI. Bildkälla: Wikipedia

Utsläpp från flygplan på hög höjd leder till mer växthuseffekt än vad endast koldioxidutsläppen gör – förkortat kallas det RFI. Bildkälla: Wikipedia