Räckviddsångest

Räckviddsångest är ett ord som framför allt används av människor som inte lider av det. Det handlar om elbilar och hur långt man kan åka på en laddning, och mer specifikt hur långt man inte kan åka…

Elvedon, för att lindra tillfällig räckviddsångest - "sinfosilconbateria". Bild: Gröna Bilister
Elvedon, för att lindra tillfällig räckviddsångest – ”sinfosilconbateria”. Bild: Gröna Bilister

Enkelt uttryckt är det lätt att frammana en rädsla för att bli stående vid någon vägkant med ett tomt batteri och långt till närmaste eluttag, men det är varken något elbilsägare upplever särskilt ofta eller något de är rädda för.

På engelska heter det ”range anxiety” och har använts sedan 1997.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.