kor_metan

Jordbruket är en stor källa till metanutsläpp. Källa: Forskning&Framsteg 2013.

Jordbruket är en stor källa till metanutsläpp. Källa: Forskning&Framsteg 2013.

Jordbruket är en stor källa till metanutsläpp. Källa: Forskning&Framsteg 2013.