LULUCF

Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning etc (LULUCF). Källa: Naturvårdsverket

Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning etc (LULUCF). Källa: Naturvårdsverket

Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning etc (LULUCF). Källa: Naturvårdsverket