UNFCCC_country-groups

De största landgrupperna i klimatförhandlingarna, storlek i figuren motsvarar ländernas utsläpp av koldioxid. Källa: NPR (UNFCCC, World Bank)

De största landgrupperna i klimatförhandlingarna, storlek i figuren motsvarar ländernas utsläpp av koldioxid. Källa: NPR (UNFCCC, World Bank)

De största landgrupperna i klimatförhandlingarna, storlek i figuren motsvarar ländernas utsläpp av koldioxid. Källa: NPR (UNFCCC, World Bank)

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.