koldioxid

En dags utsläpp av koldioxid i New York, symboliserat genom bollar som motsvarar 1 ton vardera, totalt 148901 ton (2010). Bild: Carbon Visuals (CC BY 2.0).

En dags utsläpp av koldioxid i New York, symboliserat genom bollar som motsvarar 1 ton vardera, totalt 148901 ton (2010). Bild: Carbon Visuals (CC BY 2.0).

En dags utsläpp av koldioxid i New York, symboliserat genom bollar som motsvarar 1 ton vardera, totalt 148901 ton (2010). Bild: Carbon Visuals (CC BY 2.0).