Geoengineering_klimatmanipulering

Ett antal av de idéer om geoengineering/klimatmanipulering som finns. Bildkälla: University of Leeds

Ett antal av de idéer om geoengineering/klimatmanipulering som finns. Bildkälla: University of Leeds

Ett antal av de idéer om geoengineering/klimatmanipulering som finns. Bildkälla: University of Leeds