fornybar_energi

Solceller på sjukhustak producerar förnybar energi. Bild: Johannes Jansson/norden.org

Solceller på sjukhustak producerar förnybar energi. Bild: Johannes Jansson/norden.org

Solceller på sjukhustak producerar förnybar energi. Bild: Johannes Jansson/norden.org

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.