fornybar_energi

Solceller på sjukhustak producerar förnybar energi. Bild: Johannes Jansson/norden.org

Solceller på sjukhustak producerar förnybar energi. Bild: Johannes Jansson/norden.org

Solceller på sjukhustak producerar förnybar energi. Bild: Johannes Jansson/norden.org