cop23_fiji

Värd för COP23 är Fiji, på bilden Fijis statsvapen. Bild: The Fijian Government

Värd för COP23 är Fiji, på bilden Fijis statsvapen. Bild: The Fijian Government

Värd för COP23 är Fiji, på bilden Fijis statsvapen. Bild: The Fijian Government