adaptation

Motorcykelparkering i ett översvämmat Thailand. Källa: Thai Flood Hacks

Motorcykelparkering i ett översvämmat Thailand. Källa: Thai Flood Hacks

Motorcykelparkering i ett översvämmat Thailand. Källa: Thai Flood Hacks