utslappsratt

En utsläppsrätt i EUs system för utsläppshandel, här annullerad i det officiella registret. Bild: Utsläppsrätt.se

En utsläppsrätt i EUs system för utsläppshandel, här annullerad i det officiella registret. Bild: Utsläppsrätt.se

En utsläppsrätt i EUs system för utsläppshandel, här annullerad i det officiella registret. Bild: Utsläppsrätt.se