klimatflyktingar

Klimatförändringarna orsakar naturkatastrofer som kan driva människor på flykt. Bild: Wikipedia

Klimatförändringarna orsakar naturkatastrofer som kan driva människor på flykt. Bild: Wikipedia

Klimatförändringarna orsakar naturkatastrofer som kan driva människor på flykt. Bild: Wikipedia