global_warming_indicators

Indikatorer på global uppvärmning. Källa: Gavin Schmidt och Joshua Wolfe, Rollins College

Indikatorer på global uppvärmning. Källa: Gavin Schmidt och Joshua Wolfe, Rollins College

Indikatorer på global uppvärmning. Källa: Gavin Schmidt och Joshua Wolfe, Rollins College