GCF_board

De 24 styrelsemedlemmarna för FNs gröna klimatfond GCF.

De 24 styrelsemedlemmarna för FNs gröna klimatfond GCF.

De 24 styrelsemedlemmarna för FNs gröna klimatfond GCF.