biobransle

Biobränsle kan vara problematiskt om odlingsmark som behövs för matproduktion istället används för bränsleproduktion. Bild: Biofuels Wiki

Biobränsle kan vara problematiskt om odlingsmark som behövs för matproduktion istället används för bränsleproduktion. Bild: Biofuels Wiki

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.