biobransle

Biobränsle kan vara problematiskt om odlingsmark som behövs för matproduktion istället används för bränsleproduktion. Bild: Biofuels Wiki

Biobränsle kan vara problematiskt om odlingsmark som behövs för matproduktion istället används för bränsleproduktion. Bild: Biofuels Wiki