antropocen

"Välkommen till den fantastiska epoken ANTRPOCEN" Bild: Habitus (2013), av Robyn Woolston, Edge Hill University, Ormskirk, Lancashire

”Välkommen till den fantastiska epoken ANTRPOCEN” Bild: Habitus (2013), av Robyn Woolston, Edge Hill University, Ormskirk, Lancashire

”Välkommen till den fantastiska epoken ANTRPOCEN” Bild: Habitus (2013), av Robyn Woolston, Edge Hill University, Ormskirk, Lancashire