hallbarhetsmalen

De globala målen för hållbar utveckling kallas ibland förkortat för "Hållbarhetsmålen". Bild: UNDP Sverige

De globala målen för hållbar utveckling kallas ibland förkortat för ”Hållbarhetsmålen”. Bild: UNDP Sverige

De globala målen för hållbar utveckling kallas ibland förkortat för ”Hållbarhetsmålen”. Bild: UNDP Sverige