freon

Freon, den numera förbjudna gasen som förstör ozonlagret - men som även är en växthusgas.

Freon, den numera förbjudna gasen som förstör ozonlagret – men som även är en växthusgas.

Freon, den numera förbjudna gasen som förstör ozonlagret – men som även är en växthusgas.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.