freon

Freon, den numera förbjudna gasen som förstör ozonlagret - men som även är en växthusgas.

Freon, den numera förbjudna gasen som förstör ozonlagret – men som även är en växthusgas.

Freon, den numera förbjudna gasen som förstör ozonlagret – men som även är en växthusgas.