cop24

COP24 planeras i Polen 2018, ett av Europas mest fossilberoende och fossilvänliga länder.

COP24 planeras i Polen 2018, ett av Europas mest fossilberoende och fossilvänliga länder.

COP24 planeras i Polen 2018, ett av Europas mest fossilberoende och fossilvänliga länder.