Vattenfall

Vattenfall är ett svenskt energibolag, helägt av den svenska staten. Vattenfall producerar el och värme i kraftverk både i Sverige och utomlands. I Tyskland äger Vattenfall stora kolkraftverk och bryter brunkol i dagbrott med jättelika kolbaggar. Vattenfalls anläggningar släpper ut runt 90 miljoner ton koldioxid om året, betydligt mer än vad hela Sverige släpper ut.

I dagbrottet Welzow-Süd bryter Vattenfall brunkol (lignit) med gigantiska kolbaggar. Bild: JaySef, wikipedia
I dagbrottet Welzow-Süd bryter Vattenfall brunkol (lignit) med gigantiska kolbaggar. Bild: JaySef, wikipedia

Vattenfall vill sälja kolverksamheten i Tyskland och har hittat en intresserad köpare, tjeckiska energibolaget EPH. Den svenska regeringen godkände försäljningen den 2 juli – trots starka argument för att stoppa försäljningen. Klimatexperter (till exempel Johan Rockström) både i Sverige och internationellt har framfört att kolverksamheten hellre bör avvecklas ansvarsfullt än att säljas för vidare drift och expansion.

vattenfall-logo