Negativa utsläpp

Tvärtemot vad namnet antyder är ”negativa utsläpp” inte dåliga utsläpp – ordet negativa ska läsas matematiskt, det vill säga som ett minustecken. Och då betyder det något förenklat ”minskade utsläpp”.

Om man förklarar lite djupare handlar det om att använda tekniken för koldioxidavskiljning och koldioxidlagring (CCS) för utsläpp som kommer från biomassa – och då blir förkortningen istället BECCS. Alltså, om man kan ta bort ”naturlig” koldioxid (till skillnad från koldioxid från fossila källor) ut atmosfären och varaktigt lagra den under marken (vilket är osäkert) går det snabbare att hejda den globala uppvärmningen.

Principen bakom negativa utsläpp med koldioxidavskiljning och -lagring (BECCS).
Principen bakom negativa utsläpp med koldioxidavskiljning och -lagring (BECCS). Bildkälla: CarbonBrief.