COP – Conference of the Parties

COPsCOP står i klimatsammanhang för gruppen av länder som har undertecknat klimatkonventionen (UNFCCC). Det är också benämningen för de årliga klimatmöten dessa länder håller, och då följt av en siffra – härnäst kommer COP24 att hållas i den gamla kolgruvorten Katowice i Polen.

Senast hölls COP23 i Bonn, under Fijis ledning. Innan dess var det COP22 i Marocko och innan dess var det COP21, som hölls i Paris i december 2015. På bilden ovan syns i tur och ordning logotyperna för de tolv COP-möten som hölls fram till och med 2015.

COP, the Conference of the Parties, här symboliserat av representanter för UNFCCC, Fiji och Tyskland
COP, the Conference of the Parties, här symboliserad av Nazhat Shameem Khan, chefsförhandlare för Fiji, samt representanter för UNFCCC och Tyskland

Ett land som skrivit på klimatkonventionen kallas formellt för ”part till konventionen”, vilket på engelska blir ”party to the convention”. Av detta kommer förkortningen COP, Conference of the Parties, alltså parternas konferens. Se även artiklen om CMA, som är förkortningen för gruppen av länder som har ratificerat Parisavtalet.