COP – Conference of the Parties

COPsCOP står i klimatsammanhang för gruppen av länder som har undertecknat klimatkonventionen (UNFCCC). Det är också benämningen för de årliga klimatmöten dessa länder håller, och då följt av en siffra – härnäst kommer COP23 att hållas i Bonn, men under Fijis ledning.

Senast hölls COP22 i Marocko. Innan dess var det COP21, som hölls i Paris i december 2015. På bilden ovan syns i tur och ordning logotyperna för de senaste tolv COP-mötena.

Ett land som skrivit på klimatkonventionen kallas formellt för ”part till konventionen”, vilket på engelska blir ”party to the convention”. Av detta kommer förkortningen COP, Conference of the Parties, alltså parternas konferens. Se även artiklen om CMA, som är förkortningen för gruppen av länder som har ratificerat Parisavtalet.