Biobränsle

Biobränsle kan vara problematiskt om odlingsmark som behövs för matproduktion istället används för bränsleproduktion. Bild: Biofuels Wiki
Biobränsle

Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av levande saker, normalt sett växter. Vid förbränning av biobränslen tillförs inte atmosfären någon extra koldioxid, eftersom det kol som biobränslen innehåller ingår i det naturliga kretsloppet. Därmed ökar inte heller växthuseffekten. Biobränsle kan vara problematiskt om odlingsmark som behövs för matproduktion istället används för bränsleproduktion.